Şirketimizin reklam gelirleri 2015 yılından beri %200'e varan oranlarda artmıştır. Tüm hissedarlarımıza duyuruyoruz.

REKLAM GELİRLERİMİZ ARTMIŞTIR